Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag na Pasen vieren wij de Hemelvaart van onze Heer en Heiland.

Na de Opstanding, de verschijningen van onze Heer en Heiland aan Zijn discipelen en de opdracht die Hij hun geeft om het Evangelie te prediken, vaart de Heer ten hemel, volgens de eerdere voorzegging van de Heer: “Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.” (Joh. 16:7). Zodat de belofte, van het ontvangen van de kracht des Heiligen Geestes, Die al eerder ontvangen is op de Paasavond (Joh. 20:22) in kracht openbaar zal worden op het Pinksterfeest en Zijn getuigen zullen zijn tot aan het uiterste der aarde (Hand. 1:8).

De Heer en Heiland is in Zijn hemelvaart tot Zijn Vader gegaan om te zitten ter rechterhand (Mark. 16:19). God heeft Hem een hoge plaats gegeven, aan Zijn rechterhand als Leidsman en Redder (Hand. 5:31). En die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn, zullen allen de knieën buigen, voor Hem nederbuigen en belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid God des Vaders. (Fil.1:9-11).

En wij verlangen naar Zijn wederkomst, dat Hij ons opneemt in Zijn heerlijkheid en daarna zichtbaar zal wederkomen op de wolken des hemels gelijk als Hij is opgevaren (Hand. 1:11).

Handelingen 1:4-14.

Datum

09 mei 2024
Expired!