Gemeente Amsterdam

Adresgegevens

Bezoekadres
Burgemeester Röellstraat 199
1064 BL Amsterdam

Erediensten

Erediensten worden gehouden elke zondag ochtend, aanvang 10.30 uur en elke zondag middag, aanvang 17.00 uur.

Tijdens de erediensten is er gelegenheid tot zondagschool, indien er kinderen in de zondagsschoolleeftijd aanwezig zijn.

Bediening

De gemeente wordt bediend door:

Herder J.R. Misset
Tel. 023-5246920
Mobiel: 06-22294484
Email: jr.misset@outlook.com

Activiteiten

Gemeente/Bijbelstudie middagen/avonden
Eens per drie weken wordt er een gemeente/Bijbelstudie avond gehouden op de donderdagavond. Ook is er één keer per maand op de zondag na de morgendienst een gemeente/Bijbelstudie middag.

Open-Bijbelavonden
Voor geïnteresseerden van binnen en buiten de gemeente zijn dit 2 avonden over een bepaald thema. Deze worden 1x per halfjaar georganiseerd met een vooraankondiging met een uitnodiging.