Maandelijks archief: december, 2023

De Adventsprediker

Welk een bezielende aanhef heeft het Evangelie van Johannes. Johannes begint niet zoals Matthéüs bij Abraham om via David en Maria op Christus te wijzen. Hij doet ook niet zoals Markus, die, na eerst Johannes de Doper vermeld te hebben, plotseling de Christus inleidt. Hij is ook niet zoals Lukas, die zijn uitgangspunt neemt in …

Adventszangdienst Amsterdam

U bent uitgenodigd om, samen met het Judakoor, de Heer te mogen prijzen in een samenzangdienst. We mogen Hem loven voor hetgeen Hij voor ons gedaan heeft: Hij is op aarde gekomen om ons te verlossen. Maar er is ook een toekomst waar wij op hopen: Hij komt weer terug op aarde! Datum: Woensdag 13 …