Maandelijks archief: november, 2023

Davids volkstelling

In 2 Samuël 24 en in 1 Kronieken 21 lezen wij een geschiedenis, die ons tot lering kan strekken. Er is een schijnbare tegenstrijdigheid in de beide genoemde hoofdstukken, waarop wij eerst willen wijzen.Want in 2 Samuël 24 vers 1 lezen wij, dat des Heren toorn ontstak tegen Israël en David aanporde om het volk …

Wie is mijn naaste?

Op deze vraag, die ook in onze tijd nog vele malen gesteld wordt, geeft de Here Jezus ons een duidelijk antwoord, hetgeen wij lezen kunnen in Lukas 10:25-37.Tot de Heer kwam een wetgeleerde met de vraag: “Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?” Wat een heerlijke vraag! Wat te doen, om het eeuwige …