Maandelijks archief: maart, 2024

Nu is het oordeel dezer wereld

De luisterrijke intocht in Jeruzalem, de Stad van de grote Koning, had plaats gegrepen. Grote opwinding was er ontstaan, zowel bij de Joden als bij de gelovig geworden heidenen (proselieten) (Joh. 12:12-19). Enige van de laatsten, hier Grieken genoemd, wensen meer te vernemen aangaande deze man uit Nazareth en wensten wel Hem te zien, en …

Uitnodiging tot de bruiloft

In Matthéüs 22, de verzen 1 t/m 14 wordt ons door de Here Jezus een gelijkenis verhaald over een bruiloft, die een koning zijn zoon bereid had. Tot deze bruiloft waren velen mensen genodigd, en toen alles klaar was, zond de koning zijn dienaren uit, om de genoden ter bruiloft te roepen. Deze mensen echter stelden …