Maandelijks archief: mei, 2023

Het wonder van de olie

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is olie een symbool van de Heilige Geest. Deze Geest is niet zomaar een kracht, gevoel of emotie. Hij is een Goddelijke Persoon, even reëel als de Vader en de Zoon (Matth. 28:19, 2 Kor. 13:13).Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen wij, dat Gods Geest …

Hemelvaart

Nadat de Heer Zijn discipelen geleid had naar de Olijfberg, stond Hij gereed, om van hen te scheiden en op te varen tot Zijn Vader, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen (Luk. 24:50-53). Die opgeheven handen zijn hun een herinnering en een belofte. Een herinnering aan Zijn verblijf op aarde. Hij blijft getrouw aan …

Pinksterzangdienst Arnhem

U bent uitgenodigd om, samen met het Judakoor, de Heer te mogen prijzen in een samenzangdienst. We mogen Hem loven voor hetgeen Hij voor ons gedaan heeft: Hij heeft ons de Heilige Geest geschonken, Die ons in alle waarheid leiden wil en zal. Wanneer: Maandag 29 mei 2023Waar: Kerkgebouw ‘Uitzicht’Zaslaan 22, 6823 GG ArnhemAanvang:11:00uur tot …