Maandelijks archief: mei, 2024

Vleugelen Gods

“Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt.” (Ex.19:4). De Heer heeft Zijn volk zeer lief en daarom wil Hij, dat het bij Hem zal zijn en opdat dat volk zich veilig en gelukkig voelen zou bij de Heer. Uit …

Pinksterfeest

De rij van de geloofsfeesten wordt met het volste recht besloten met het Pinkster­feest, het feest van de Heilige Geest (Hand. 2:1-13). Ja, met het Pinksterfeest werd voor de apostelen begrijpelijk, wat hun voordien verborgen was. We hebben Kerstfeest herdacht en juichend opgezongen: “Een Kind is ons geboren!” We hebben zes weken in het bijzonder …