Maranatha, de Heer komt!


Agenda

Geen evenementen gevonden!

Ga naar de agenda →


Berichten

Adventtijd is de heerlijke tijd vóór het Kerstfeest. Hoewel de Kerk van Christus altijd in heilsverwachting leeft, is het goed ...
Verder Lezen
1 Johannes 2:5: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.” Het streven ...
Verder Lezen
Hieronder vindt u de nieuwe jongerenbazuin, met deze keer de nadruk op 'de bruid'. Jongerenbazuin najaar 2022 ...
Verder Lezen
Hebreeën 11:40: “...opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden”. Op de laatste zondag in September gedenken wij, evenals op ...
Verder Lezen

Lees meer berichten →


Wij geloven dat:

  1. de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof;
  2. de Here Jezus het Hoofd der Kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige Geest, en, in wier midden Hij wil spreken door het Woord der Profetie;
  3. zij, van Godswege, de opdracht heeft om, evenals Elia en Johannes de Doper, het volk van Israël opriepen tot de Wet en het getuigenis, de Christenheid op te roepen tot de leer van de Heilige Schrift zoals deze in de eerste eeuw van de Kerk door Apostelen, Profeten, Evangelisten en Herders van de Heer, werd onderwezen;
  4. alle mensen zalig kunnen worden;
  5. de Here Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst vóórafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden die daartoe waardig bevonden zullen worden.