Maranatha, de Heer komt!

Hersteld Apostolische Zendingkerk


Agenda

Geen evenementen gevonden!

Ga naar de agenda →


Berichten

De rij van de geloofsfeesten wordt met het volste ...
De Here God schiep de mens uit het stof ...
Hieronder vindt u de nieuwe Jongerenbazuin, met als thema: ...
Hieronder vindt u de voorjaarseditie van De Laatste Bazuin ...

Lees meer berichten →


Wij geloven dat:

  1. de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof;
  2. de Here Jezus het Hoofd der Kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige Geest, en, in wier midden Hij wil spreken door het Woord der Profetie;
  3. zij, van Godswege, de opdracht heeft om, evenals Elia en Johannes de Doper het volk van Israël opriepen tot de Wet en het getuigenis, de Christenheid op te roepen tot de leer van de Heilige Schrift zoals deze in de eerste eeuw van de Kerk door Apostelen, Profeten, Evangelisten en Herders van de Heer, werd onderwezen;
  4. alle mensen zalig kunnen worden;
  5. de Here Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst vóórafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden die daartoe waardig bevonden zullen worden.