Maandelijks archief: februari, 2023

De toekomst

In deze video willen wij in chronologische vorm aangeven wat de Bijbel over de eindtijd en de wederkomsten van de Here Jezus Christus verkondigt.

Kinderen, het is de laatste ure

1 Johannes 2:18 De aanhef voor dit artikel “Kinderen, het is de laatste ure;” wordt door apostel Johannes geschreven met betrekking tot de openbaring van de antichrist (1 Joh. 2:18). Deze deed zich reeds in de eerste gemeente kennen in hen die afvielen van het Christelijk geloof. Gedurende het gehele genadetijdperk heeft de antichrist zich …