Maandelijks archief: maart, 2023

De zalving te Bethanië

Aangrijpend is de lijdensgeschiedenis! Als kind in de kribbe aanbeden en later door duizenden -die Hem gaarne hoorden- omringd, stierf Hij, van allen verlaten, aan het kruis op Golgotha.Jesaja had het alzo voorzegd (Jes. 53) en ook de dichter in zijn gezang schreef erover: “Een rijsje, dat zo woest een storm bewoog, een wortel uit …