Maandelijks archief: juni, 2024

Als in de dagen van Lot

De Farizeërs hebben de Heer gevraagd naar de komst van het koninkrijk Gods en Hij heeft hun geantwoord, dat dit Koninkrijk reeds was, doch niet met uiterlijk gelaat, dat is, niet zichtbaar, gelijk zij dit verwachtten (Luk. 17:20). Daarna wendde de Heer Zich tot Zijn discipelen en vertelde hun van de tekenen die vooraf zouden gaan …