Pinksteren

Pinksteren

Met Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest.

De belofte die de Heer heeft gedaan om de Trooster te schenken (Joh. 16:7) is nu openbaar geworden op het Pinksterfeest. “En er geschiede haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Hand. 2:2-4).

De Trooster is de Heilige Geest, Die ons in de Goddelijke waarheid zal leiden. De Heilige Geest zal ons alles leren, wat ook Jezus toen Hij op aarde was aan de mensen heeft gedaan. Het werk van onze Heer en Heiland op aarde gaat door, maar nu door de Heilige Geest (Joh. 14:15-18). De Heilige Geest is door God gezonden in de Naam van Jezus en zal ons indachtig maken alles wat onze Heer en Heiland gezegd heeft (Joh. 14:26).

Handelingen 2:1-35

Datum

19 - 20 mei 2024
Expired!