De viervoudige ambtsbediening

Wij leren uit de Heilige Schrift, dat de Here Jezus door de Vader is gezonden tot heil van mensen, en dat Hij Zich op verschillende wijzen heeft geopenbaard: Als de Verzoener van de zonden is Hij éénmaal als het Lam Gods geslacht, en heeft Hij voor ons de weg gebaand, om weer tot de Here …

Heilige Geest en Vuur

Hand. 2: 3 Pinkster(en) betekent de 50 ste dag en wel de 50 ste dag ná het Paasfeest en het feest der ongezuurde of ongehevelde broden. In Israël was Pasen het feest van het jaarlijks begin van de oogst en waarop op de dag ná de Sabbat, derhalve op een zondag, de eerste rijpe gerstegarf …

Jongerenbazuin lente 2022

Hieronder vindt u de nieuwe Jongerenbazuin, lente editie 2022. De nadruk ligt op de Pasen, de opstanding van onze Heer.

Open Bijbel Avonden 2020

Hieronder vindt u de documenten die gebruikt zijn tijdens de Open Bijbel Avonden in 2020, die gehouden zijn in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.